Teme sa foruma

Hijerarhija tekstova

Podrum ALEKSANDROVIĆŠtampaj

Internet: www.podrumaleksandrovic.rs

E-mail: office@podrumaleksandrovic.rs

Telefon: 034 826 138

Fax:

Adresa: Vinča, Topola - Oplenac

Osoba za kontakt: Božidar Aleksandrović

Podrum Aleksandrovic


Pobrđa Rudnika i Venčaca sa Prokopom i Oplencem, blago okrenuta ka jugistoku, sa umerenom klimom, od davnina su ljudi koristili za uzgajanje vinove loze. Selo Vinča, podno Oplenca, u kome je smešten naš podrum i ime je dobilo po vinovoj lozi. U doba Rimljana, naselje je bilo poznato kao Vincea, što je označavalo vinorodnost čitavog kraja.

I u srednjem veku, čitavo ovo područje, na oko 80 kilometara jugozapadno od Beograda, bilo je poznato po vinarima i dobrom vinu. Početkom XX veka, u okolini je podignuta Venčačka vinogradarska zadruga, a zatim i podrum kraljeva Petra i Aleksandra Karađorđevića, koji su proneli slavu oplenačkih vina širom Evrope. Trijumf, najbolje vino Kraljevih podruma, bilo je poznato na svim evropskim dvorovima.

Kada je čuveni dvorski podrumar Živan Tadić, koji je posle II svetskog rata emigrirao u Kanadu, saznao da podrum Aleksandrović obnavlja vinarsku tradiciju oplenačkog kraja, poslao je u Vinču recepturu - sortni sastav Trijumfa, na osnovu kojeg je ovo vino ponovo rođeno posle 70 godina. Tako smo u našim vinogradima, kao na palimpsestu požutelog rukopisa, počeli da ispisujemo nove stranice duge porodične istorije vinogradarstva i vinarstva.

Naučna znanja i modernu tehnologiju ali i iskustvo predaka, uložili smo u stvaranje modernog podruma, koji je za manje od dve godine osvojio najviša priznanja za kvalitet svojih vina. Naš prijatelj Živan Tadić, nije dočekao prvu berbu i novi Trijumf, ali smo se zato potrudili da njemu u počast i počast svim vinogradarima i vinarima oplenačkog kraja, od Despota Stefana do današnjih dana, stvaramo vina koja sa ponosom možete izneti na svaku trpezu. Naša je čast i obaveza da za Vas proizvodimo - vina za sva vremena!

Pogledajte kompletnu ponudu u našoj online prodavnici...